Oastme.info

Preventívna prehliadkaPreventívna prehliadka

astma
 
zdravotníctvo
Klasifikácia astmy
Príèiny astmy
Diagnostika a lieèba astmy

Reklama
Originálne darèeky na igift.skMagazín pre ženy Magazín pre mužov men.sk Preventívna prehliadka

Zo všetkých strán počúvame rôzne informácie o preventívnych prehliadkach ako aj fakt, že sú mimoriadne dôležité pre naše zdravie. No aj napriek tomu ich úspešne ignorujeme vraj pre našu zaneprázdnenosť. Treba si však uvedomiť, že civilizačné choroby (akými sú napríklad rakovina alebo srdcovo-cievne ochorenia), ktoré vo svojich počiatkoch vôbec nebolia, inak než preventívnou prehliadkou nezistíme.

Zarážajúce je, že i napriek bezplatnosti takýchto prehliadok ich využíva iba 25 % dospelej populácie!

Všeobecný lekár pre dospelých poskytuje zo zákona preventívne prehliadky osobám starším ako 18 rokov jedenkrát za dva roky; ak je osoba darcom krv alebo zdravotne postihnutá, má nárok na jednu preventívnu prehliadku každý rok. Pri bežnej kontrolnej prehliadke je pacientovi zistený pulz, odmeraný krvný tlak a berú sa odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia. Navyše sa zisťuje hladina cholesterolu a cukru v krvi. Pacienti nad 40 rokov majú nárok na EKG, teda na vedenie záznamu o činnosti srdca.

I keď si dnes už vieme bez problémov zakúpiť v lekárni akékoľvek voľne predajné výživové doplnky a vitamíny, predsa len je dobré ich používanie prekonzultovať s lekárom aby nedošlo k zníženiu iného vitamínu – jeden chýbajúci si síce doplníte, no zároveň stratíte iné, rovnako dôležité. Aj preto sa na obale každého takéhoto výrobku uvádza, že nie je náhradou pestrej vyváženej stravy a jeho použitie je vhodné prebrať s lekárom.

Štatistiky ukazujú, že máme tendenciu vynechávať z našej stravy mlieko a mliečne výrobky čím svoje telo oberáme o cenný vápnik (alebo k chcete originálny názov calcium). Majte na pamäti, že práve kalcium zodpovedá za zdravie našich kostí a pevnosť zubov. Denná dávka vápnika by sa mala pohybovať od 800 do 1 000 mg, dojčiace matky by si mali dopriať ešte o 500 mg viac. Vápnik nájdete nielen v mlieku a vo výrobkoch z neho, ale napríklad aj v listovej zelenine, orechoch alebo v ovsených vločkách.

Èo je astma | Klasifikácia astmy | Príèiny astmy | Diagnostika a lieèba astmy | Chrípka | Kvitnúce èaje | Vtipné darèeky | Darèeky pre mužov
© 2009 All Rights Reserved
authoritybacklinks.com - authoritybacklinks Resources and Information.