Oastme.info

Klasifikácia astmy

Klasifikácia astmy
 

Originálne darčeky na igift.skMagazín pre ženy Magazín pre mužov men.sk Preventívna prehliadka

Prieduškovú astmu rozdeľujeme do skupín z rôznych hľadísk. Prvým rozdelením je oddelenie astmy extrinsic a intrinsic. Astma extrinsic je spôsobená z vonkajšieho prostredia, čiže ide o reakciu imunitného systému na určitý podnet z okolia – táto forma je sprostredkovaná imunologicky a je lepšie preskúmaná, pretože alergický podklad je jasný. Alergická reakcia v podobe astmatického záchvatu sa môže prejaviť pri kontakte s rôznymi alergénmi.
Astma intrinsic je spôsobená z vnútorných príčin, tzn. že sa jedná o reakciu priedušiek na nejakú situáciu či neznámy faktor. Ide o infekčnú alergickú astmu – jedná sa o alergiu na mikrobiálne antigény, klasickým faktorom vyvolávajúcim túto formu býva akútna respiračná infekcia či akútne znovuvzplanutie chronickej bronchitídy. Táto forma astmy je neimunologická a prejavuje sa pri rôznych vyvolávajúcich faktoroch – napr. námaha, podráždenie fyzikálno-chemickými prostriedkami (tzv. priemyselná astma) ďalej sa objavuje i pri respiračných infekciách a aj v súvislosti s intenzívnymi emóciami.

Podľa objavovania sa ťažkostí, liečenia a fungovania dýchacích ciest môžeme astmu rozdeliť na štyri stupne:

  1. 1. stupeň: Občasná ľahká
  2. 2. stupeň: Pretrvávajúca ľahká
  3. 3. stupeň: Pretrvávajúca stredne ťažká
  4. 4. stupeň: Pretrvávajúca ťažká
Čo je astma | Klasifikácia astmy | Príčiny astmy | Diagnostika a liečba astmy | Chrípka | Kvitnúce čaje | Vtipné darčeky | Darčeky pre mužov
© 2009 All Rights Reserved